Scopul acestui curs este de a ne familiariza cu notiuni despre arta florala occidentala si orientala, stiluri ale compozitiilor florale.

Scopul acestei discipline este de a cunoaște principalele însușiri agrobiologice și tehnologice ale soiurilor de viță-de-vie (latura genetică a acestora) în vederea amplasării acestora în areale viticole în care să se manifeste la cel mai înalt potential cantitativ și calitativ.  

Cursul “Viticultură generală” cuprinde noțiuni de bază în ceea ce privește particularităţile biologice şi productive ale viţei-de-vie, precum şi stabilirea tehnologiilor de cultură în funcţie de categoria de soiuri şi arealul viticol, în vederea obținerii unor producţii de struguri superioare din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Cursul “Pomicultură generală” cuprinde noțiuni fundamentale despre importanța pomiculturii la nivel national și mondial, producerea materialului săditor pomicol, organizarea și înființarea plantațiilor pomicole, precum și întreținerea acestora.

Cursul „Legumicultura generala„  cuprinde aspecte legate de importanta cultivarii speciilor legumicole, particularitatile botanice,  relatiile cu factorii de mediu, particularitatile tehnologice, baza materiala si zonarea speciilor legumicole.

Îmbunătățiri funciare este denumirea dată pentru un ansamblu de lucrări care au ca scop prevenirea consecințelor nefavorabile ale acțiunii factorilor naturali asupra terenurilor și asigurarea folosirii pământului în condiții de eficiență și productivitate sporită, prin îndiguiri, desecări, irigații, amendamente calcaroase, asolamente, plantații etc.
Acest ansamblu de măsuri duce la modificarea radicală și pe lungă durată, în sens favorabil, a potențialului productiv al terenurilor agricole, prin valorificarea solurilor neproductive sau mărirea fertilității unor soluri slab productive.