Cursul sintetizeaza aspecte necesare in conducerea proceselor biotehnologice pentru elaborarea vinurilor. Cuprinde notiuni de biotehnologie, biochimie, microbiologie si analiza senzoriala, care sunt necesare pentru gestionarea intregului flux tehnologic din intreprinderile viti-vinicole.

                

         Tehnologia produselor horticole are ca domeniu de studiu preluarea, păstrarea în stare proapătă şi prelucrarea legumelor, fructelor şi a altor produse similare. Valorificarea fiecărei specii prezintă unele particularităţi şi se desfăşoară în continuarea tehnologiilor de producţie horticolă, începând cu recoltarea producţiei.

         Obiectivele principale ale disciplinei sunt următoarele:

-        Păstrarea în stare proaspătă a produselor horticole o perioadă de timp cât mai lungă, uneori până la noua recoltă , prin folosirea frigului natural şi artificial

-        Prelucrarea industrială a produselor horticole şi obţinerea unui sortiment variat de conserve

-        Prezentarea şi desfacerea produselor horticole proaspete sau conservate, la un nivel calitativ superior

-        Promovarea tehnologiilor moderne de păstrare în stare proaspătă sau prelucrare industrială a produselor horticole

 

Aceste obiective au un caracter dinamic, datorită perfecţionării  continue în raport cu cercetările ştiinţifice domeniului,  care determină proiectarea şi realizarea unor instalaţii şi aparate folosite în fluxul de valorificare a produselor horticole.

Caracterul ştiinţific al disciplinei este dat de cunoaşterea proprietăţilor fizice, chimice, senzoriale şi de alcătuire morfologică a produselor horticole proaspete , cu influenţă asupra capacităţii lor de păstrare , factorii de intervenţie care optimizează durata de păstrare şi modul în care aceştia pot fi asiguraţi şi dirijaţi.

 

scopul acestui curs este de a cunoaste particularitatile biologice, cerintele fata de factorii de vegetatie si tehnologia de cultura a speciilor legumicole

Pomologia studiaza particularitatile biologice, morfologice, fiziologice si tehnologice si stabileste tehnologia diferentiata de cultura a plantelor pomicole.

Acest curs se adresează, în primul rând studenților la învățământul la distanță de la facultatea de Horticultură,  dar ea poate fi în egală măsură utilă și studenților de la alte specializări cu profil agricol,  întreprinzătorilor care doresc să-și dezvolte propriile afaceri în agricultură, cât şi inginerilor agronomi sau horticultori.

Studiul tehnicilor de vanzare, negociere si finalizare a discutiilor in procesul vanzarii, precum si produsele in cazul asigurarilor de viata si non-viata (asigurari agricole).

Calitatea nu este o ştiinţă nouă rezervată numai caliticienilor; este vorba, mai degrabă, de un ansamblu de reguli de bun simţ aplicate, cu multă perseverenţă, la toate nivelurile. Revine aici un rol deosebit managementului calităţii ce are ca obiectiv concentrarea eforturilor, conjugarea energiilor tuturor salariaţilor spre un scop comun, acela de a fabrica produse de calitate, competitive pe piaţă.

Acest curs îşi propune să sensibilizeze producătorii dar şi consumatorii în abordarea calităţii de pe o altă poziţie decât cea care făcea referire la “trecerea de la acumulările cantitative la cele calitative”, deoarece calitatea se produce, nu doar se verifică (inspectează). Veţi găsi în aceste pagini o sinteză de concepte şi principii care stau la baza managementului calităţii produselor agricole şi agroalimentare, ce se constituie azi într-o strategie de supravieţuire în plan concurenţial economic, însă după cum bine se ştie „supravieţuirea nu este obligatorie”.