Cursul de legumicultura generala cuprinde aspecte legate de importanta cultivarii speciilor legumicole, particularitatile botanice,  relatiile cu factorii de mediu, particularitatile tehnologice, baza materiala si zonarea speciilor legumicole

Cursul “Pomicultură generală” cuprinde noțiuni fundamentale despre importanța pomiculturii la nivel national și mondial, producerea materialului săditor pomicol, organizarea și înființarea plantațiilor pomicole, precum și întreținerea acestora.

Cursul “Viticultură generală” cuprinde noțiuni de bază în ceea ce privește particularităţile biologice şi productive ale viţei de vie şi stabilirea tehnologiilor în funcţie de soi şi areal, pentru obţinerea unor producţii mari de struguri, cu valoare alimentară  ridicată.

Cunoaşterea aspectelor de ordin general privind cultura viţei-de-vie: însemnătatea economică; măsuri necesare dezvoltării viticulturii româneşti; ecologia şi biologia viţei-de-vie ; metode de înmulţire la viţa-de-vie; obţinerea materialului săditor viticol de calitate; înfiinţarea plantaţiilor şi întreţinerea lor în primii ani de la plantare; agrotehnica plantaţiilor aflate în producţie, în vederea aplicării cunoştinţelor în practică, în condiţii de competitivitate şi de eficienţă economică.

Elaborarea de soluţii tehnologice durabile  pentru sistemele convenţionale de cultură, ţinând seama de toţi factorii de mediu, prin folosirea  mai raţională a tuturor mijloacelor de producţie (solul, îngrăşămintele, pesticidele, calitatea deosebită a soiurilor), în aşa fel încât impactul asupra mediului înconjurător să fie minim (să reducă efectele nocive ale poluării solului, apei, atmosferei şi recoltei).

Cursul “Arhitectură peisageră” oferă cursanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru proiectarea și amenajarea sistemului de spații verzi, prin combinarea elementelor naturale, cu cele artificiale, precum și îngrijirea și ocrotirea acestora în funcție de aspectele sociale, economice și istorice date.

Scopul acestei discipline este de a cunoaște principalele însușiri agrobiologice și tehnologice ale soiurilor de viță-de-vie in vederea amplasării acestora în areale viticole în care să se manifeste la cel mai înalt potențial productiv.

Scopul acestui curs este de a ne familiariza cu cea mai moderna si utilizata (pe plan mondial) metoda de inmultire a plantelor horticole. Se obtin plante sanatoase in timp scurt in comparatie cu metodele clasice de inmultire.

Cursul “Marketing” are scopul de a oferi cursanților cunoștințele teoretice fundamentale de înțelegere a importanței marketingului și a funcțiilor acestora, cu aplicabilitate directă în domeniul horticulturii, necesare viitorilor specialiști.

Cunoasterea principalelor etape ale elaborarii si aplicarii politicilor agricole comunitare si a efectelor acestora asupra agriculturii