În cadrul acestui curs se vor prezenta noțiuni de algebra liniară și statistică matematică cu aplicații ale acestora in domeniul horticol. Acestea vor fi prezentate cu ajutorul unor pachete de programe. Prezentarea noțiunilor va fi completată cu exemple practice în care se vor explica condițiile necesare pentru aplicarea instrumentelor matematice (componenta a designului cercetării) cât și interpretarea rezultatelor obținute în urma aplicării instrumentelor matematice. 

Cunoasterea morfologiei si anatomiei organelor plantelor si a categoriilor sistematice

Cursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii privind cunoaşterea şi utilizarea maşinilor şi instalaţiilor în mecanizarea proceselor de lucru din horticultură. Pentru viitorii specialişti în horticultură executarea mecanizată a lucrărilor horticole presupune o cunoaştere aprofundată a maşinilor horticole, privind destinaţia, alcătuirea, procesul de lucru şi reglajele, pregătirea pentru lucru şi modul de exploatare, fără afectarea mediului înconjurător.

Agrochimia este o ştiinţă interdisciplinară care se ocupă de problemele generale ale chimizării agriculturii. Cursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii  legate de folosirea îngrăşămintelor şi amendamentelor, în corelaţie cu însuşirile biologice ale plantelor şi proprietăţile fizico-chimice ale solului. Viitorii specialiști în horticultură trebuie să capete deprinderi pentru determinarea prin metode specifice a stării de fertilitate a solului, a stării de nutriţie a plantelor, iar prin interpretarea indicilor agrochimici să stabilească cauzele dereglărilor nutriţionale şi să poată lua măsuri de corecţie, care să ducă la sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale, fără degradarea mediului înconjurător.

Definirea fitotehniei, a obiectului de activitate si importantei disciplinei. Prezentarea sortimentului de culturi de camp.

- Cunoasterea legilor privind ereditatea caracterelor calitative si cantitative la  plante;

- Bazele moleculare ale ereditatii;

- Principii genetice cu utilizare in ameliorarea plantelor si producerea de samanta.

Cursul “Limba engleză II” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul horticulturii și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.

Cursul are drept scop insusirea termenilor de specialitate,formarea deprinderii de a  se exprima si de a intelege un text