Fiziologia plantelor, Partea a II a cuprinde aspecte precum:

- nutriţia plantelor cu carbon

- translocarea fotoasimilatelor în plante

- depozitarea şi biodegradarea substanţelor organice de rezervă

- creşterea şi dezvoltarea plantelor

Scopul disciplinei este acela de a permite studenţilor cunoaşterea şi înţelegerea proceselor vitale din plante, pe de o parte şi pe de altă parte le oferă acestora baza teoretică pentru fundamentarea ştiinţifică a tehnologiilor de cultură a plantelor în condiţii favorabile şi/sau nefavorabile (inclusiv de păstrare a produselor horticole în perioada post-recoltă).

Aspecte legate de morfologia, anatomia, biologia si ecologia insectelor daunatoare culturilor horticole.

Cunoasterea speciilor si cultivarurilor de arbori si arbusti ornamentali

Familiarizarea studenţilor cu aspectele generale privitoare la biologia, ecologia şi tehnologia speciilor floricole, ca etapă preliminară în dobândirea rigorii ştiinţifice necesare pentru elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice care stau la baza deciziilor tehnologice şi manageriale specifice unei exploataţii floricole

Scopul acestui curs este de a ne familiariza cu notiunile de bilant, cont, balanta de verificare

Cursul de limba engleza oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul horticulturii și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.

Cursul are drept scop insusirea termenilor de specialitate,formarea deprinderii de a  se exprima si de a intelege un text