Cursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii privind cunoaşterea şi utilizarea maşinilor şi instalaţiilor în mecanizarea proceselor de lucru din horticultură. Pentru viitorii specialişti în horticultură executarea mecanizată a lucrărilor horticole presupune o cunoaştere aprofundată a maşinilor horticole, privind destinaţia, alcătuirea, procesul de lucru şi reglajele, pregătirea pentru lucru şi modul de exploatare, fără afectarea mediului înconjurător.