- Cunoasterea legilor privind ereditatea caracterelor calitative si cantitative la  plante;

- Bazele moleculare ale ereditatii;

- Principii genetice cu utilizare in ameliorarea plantelor si producerea de samanta.