Familiarizarea studenţilor cu aspectele generale privitoare la biologia, ecologia şi tehnologia speciilor floricole, ca etapă preliminară în dobândirea rigorii ştiinţifice necesare pentru elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice care stau la baza deciziilor tehnologice şi manageriale specifice unei exploataţii floricole