Cursul “Ecologie şi protecţia mediului” dezvoltă competențele specifice referitoare la procesele majore ce influenteaza calitatea solului, aerului si a resurselor de apa, bazate pe noțiunile interdisciplinare dobândite în anii anteriori, formând capacitatea cursanților de a gândi și dezvolta metode eficiente de conservare și gestionare a ecosistemelor.