Cursul “Limba engleză III” oferă studenților posibilitatea de a aprofunda noțiunile de specialitate în domeniul horticulturii și altor domenii conexe într-o limbă de circulație internațională, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.