Cursul “Viticultură generală” cuprinde noțiuni de bază în ceea ce privește particularităţile biologice şi productive ale viţei de vie şi stabilirea tehnologiilor în funcţie de soi şi areal, pentru obţinerea unor producţii mari de struguri, cu valoare alimentară  ridicată.

Cunoaşterea aspectelor de ordin general privind cultura viţei-de-vie: însemnătatea economică; măsuri necesare dezvoltării viticulturii româneşti; ecologia şi biologia viţei-de-vie ; metode de înmulţire la viţa-de-vie; obţinerea materialului săditor viticol de calitate; înfiinţarea plantaţiilor şi întreţinerea lor în primii ani de la plantare; agrotehnica plantaţiilor aflate în producţie, în vederea aplicării cunoştinţelor în practică, în condiţii de competitivitate şi de eficienţă economică.

Elaborarea de soluţii tehnologice durabile  pentru sistemele convenţionale de cultură, ţinând seama de toţi factorii de mediu, prin folosirea  mai raţională a tuturor mijloacelor de producţie (solul, îngrăşămintele, pesticidele, calitatea deosebită a soiurilor), în aşa fel încât impactul asupra mediului înconjurător să fie minim (să reducă efectele nocive ale poluării solului, apei, atmosferei şi recoltei).