Scopul acestei discipline este de a cunoaște principalele însușiri agrobiologice și tehnologice ale soiurilor de viță-de-vie in vederea amplasării acestora în areale viticole în care să se manifeste la cel mai înalt potențial productiv.