Cursul sintetizeaza aspecte necesare in conducerea proceselor biotehnologice pentru elaborarea vinurilor. Cuprinde notiuni de biotehnologie, biochimie, microbiologie si analiza senzoriala, care sunt necesare pentru gestionarea intregului flux tehnologic din intreprinderile viti-vinicole.