Tehnologia produselor horticole are ca domeniu de studiu preluarea, păstrarea în stare proapătă şi prelucrarea legumelor, fructelor şi a altor produse similare. Valorificarea fiecărei specii prezintă unele particularităţi şi se desfăşoară în continuarea tehnologiilor de producţie horticolă, începând cu recoltarea producţiei.

         Obiectivele principale ale disciplinei sunt următoarele:

-        Păstrarea în stare proaspătă a produselor horticole o perioadă de timp cât mai lungă, uneori până la noua recoltă , prin folosirea frigului natural şi artificial

-        Prelucrarea industrială a produselor horticole şi obţinerea unui sortiment variat de conserve

-        Prezentarea şi desfacerea produselor horticole proaspete sau conservate, la un nivel calitativ superior

-        Promovarea tehnologiilor moderne de păstrare în stare proaspătă sau prelucrare industrială a produselor horticole

 

Aceste obiective au un caracter dinamic, datorită perfecţionării  continue în raport cu cercetările ştiinţifice domeniului,  care determină proiectarea şi realizarea unor instalaţii şi aparate folosite în fluxul de valorificare a produselor horticole.

Caracterul ştiinţific al disciplinei este dat de cunoaşterea proprietăţilor fizice, chimice, senzoriale şi de alcătuire morfologică a produselor horticole proaspete , cu influenţă asupra capacităţii lor de păstrare , factorii de intervenţie care optimizează durata de păstrare şi modul în care aceştia pot fi asiguraţi şi dirijaţi.