Fiziologia plantelor, Partea a II a cuprinde aspecte precum:

- nutriţia plantelor cu carbon

- translocarea fotoasimilatelor în plante

- depozitarea şi biodegradarea substanţelor organice de rezervă

- creşterea şi dezvoltarea plantelor

Scopul disciplinei este acela de a permite studenţilor cunoaşterea şi înţelegerea proceselor vitale din plante, pe de o parte şi pe de altă parte le oferă acestora baza teoretică pentru fundamentarea ştiinţifică a tehnologiilor de cultură a plantelor în condiţii favorabile şi/sau nefavorabile (inclusiv de păstrare a produselor horticole în perioada post-recoltă).