Îmbunătățiri funciare este denumirea dată pentru un ansamblu de lucrări care au ca scop prevenirea consecințelor nefavorabile ale acțiunii factorilor naturali asupra terenurilor și asigurarea folosirii pământului în condiții de eficiență și productivitate sporită, prin îndiguiri, desecări, irigații, amendamente calcaroase, asolamente, plantații etc.
Acest ansamblu de măsuri duce la modificarea radicală și pe lungă durată, în sens favorabil, a potențialului productiv al terenurilor agricole, prin valorificarea solurilor neproductive sau mărirea fertilității unor soluri slab productive.