Cursul “Pomicultură generală” cuprinde noțiuni fundamentale despre importanța pomiculturii la nivel national și mondial, producerea materialului săditor pomicol, organizarea și înființarea plantațiilor pomicole, precum și întreținerea acestora.