Cursul “Viticultură generală” cuprinde noțiuni de bază în ceea ce privește particularităţile biologice şi productive ale viţei-de-vie, precum şi stabilirea tehnologiilor de cultură în funcţie de categoria de soiuri şi arealul viticol, în vederea obținerii unor producţii de struguri superioare din punct de vedere cantitativ și calitativ.