Calitatea nu este o ştiinţă nouă rezervată numai caliticienilor; este vorba, mai degrabă, de un ansamblu de reguli de bun simţ aplicate, cu multă perseverenţă, la toate nivelurile. Revine aici un rol deosebit managementului calităţii ce are ca obiectiv concentrarea eforturilor, conjugarea energiilor tuturor salariaţilor spre un scop comun, acela de a fabrica produse de calitate, competitive pe piaţă.

Acest curs îşi propune să sensibilizeze producătorii dar şi consumatorii în abordarea calităţii de pe o altă poziţie decât cea care făcea referire la “trecerea de la acumulările cantitative la cele calitative”, deoarece calitatea se produce, nu doar se verifică (inspectează). Veţi găsi în aceste pagini o sinteză de concepte şi principii care stau la baza managementului calităţii produselor agricole şi agroalimentare, ce se constituie azi într-o strategie de supravieţuire în plan concurenţial economic, însă după cum bine se ştie „supravieţuirea nu este obligatorie”.