Tehnica experimentală este un ansamblu structurat de metode şi procedee tehnice, constituite într-un algoritm, proiectat în vederea cunoaşterii acţiunii legilor ce guvernează evoluţia factorilor implicaţi în procesele şi fenomenele care determină în plan cantitativ şi calitativ producţia horticolă şi relaţiile acesteia cu mediul înconjurător.